Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: alcoholconsumptie en het risico op de ziekte van Parkinson

8 augustus 2019

Spaanse onderzoekers hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar de relatie tussen alcoholconsumptie en het risico op de ziekte van Parkinson. In de studie werden 26 retrospectieve case-control studies en 5 prospectieve longitudinale cohortstudies opgenomen. In de retrospectieve case-control studies was er in de groep mensen met de ziekte van Parkinson een hoger aantal niet-drinkers dan in de gezonde controlegroep. In de prospectieve studies echter, was er geen significant verschil in aantallen drinkers en niet drinkers tussen de groep met mensen met de ziekte van Parkinson en de gezonde controlegroep. Behalve als er naar geslachtverschillen werd gekeken, dan werd een trend zichtbaar richting een hoger aantal vrouwen die niet drinken met de ziekte van Parkinson. Ook zag men dan bij gematigde en zwaar drinkende mannen minder mannen met de ziekte van Parkinson. De onderzoekers geven aan een negatieve relatie te zien tussen alcoholconsumptie en de ziekte van Parkinson, maar dat dit verband alleen wordt ondersteund door de case-control studies.

Journal of Neurology


Meer lezen over dit onderwerp