Nieuwsbericht

Systematische review: effectiviteit van non-benzodiazepine en non-barbituraat medicijnen voor gebruik bij alcoholontwenningssyndroom

9 december 2020

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit India hebben een systematische review uitgevoerd naar de effectiviteit van medicijnen die niet in de klasse benzodiazepine of barbituraat vallen (i.e., gabapentin, carbamazepine, baclofen, valproate, clonidine/lofexidine en acamprosaat) op het alcoholontwenningssyndroom bij volwassenen. In totaal zijn 34 gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep geïncludeerd in het onderzoek. Van alle onderzochte medicijnen was het bewijs voor de effectiviteit van gabapentin het sterkst. De onderzoekers concluderen dat gabapentin een alternatief medicijn kan zijn voor volwassenen met een alcoholontwenningssyndroom indien benzodiazepines of barbituraten niet gebruikt kunnen worden.

Alcohol alcohol


Meer lezen over dit onderwerp