Nieuwsbericht

Systematische review: effectiviteit van alcohol interventies in de eerstelijnszorg gebaseerd op technologie

17 april 2019

Wetenschappers uit de VS hebben onderzocht in hoeverre het gebruik van technologie bijdraagt aan het leveren, verbeteren en/of ondersteunen van alcohol interventies in de eerstelijnszorg. Bij technologie valt bijvoorbeeld te denken aan interventies en/of ondersteuning (zoals chats, hulplijnen, vragenlijst, e-learnings, apps) via de computer, telefoon of tablet. In deze systematische review werden 42 studies geïncludeerd, waarvan 28 gerandomiseerde trials. De onderzoekers concluderen dat het gebruik van technologie een gunstig effect kan hebben op de effectiviteit van alcoholinterventies in de eerstelijnszorg. Zij geven wel aan dat de resultaten vertekend kunnen zijn door verschillen in de mate waarin degenen die de implementatie uitvoerden betrokken waren en de strategieën die hierbij gebruikt werden.

Journal of Medical Internet Research


Meer lezen over dit onderwerp