Nieuwsbericht

Systematische review: effect van psychosociale interventies op het verlagen van alcoholconsumptie en suïcidaal gedrag bij patiënten met alcoholproblemen

29 oktober 2020

Wetenschappers van de University of Sydney en het Royal Prince Alfred ziekenhuis uit Australië hebben een systematische review uitgevoerd naar het effect van psychosociale interventies op suïcidaal gedrag en alcoholconsumptie bij patiënten met alcoholproblemen (waaronder mensen met een stoornis in het alcoholgebruik, geen leeftijdsrestrictie). In totaal zijn 6 gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep met samen 400 deelnemers geïncludeerd. Uit het onderzoek blijkt dat persoonlijke en online dialectische gedragstherapie (dialectic behavioural therapy, DBT) geassocieerd is met geheelonthouding en een afname in de alcoholconsumptie bij alle leeftijden. Dynamisch deconstructivistische psychotherapie (dynamic deconstructivist psychotherapy, DDP) was effectief in het reduceren van alcoholgebruik en het verminderen van zelfmoordpogingen bij bij alle leeftijden vergeleken met community care. Cognitieve gedragstherapie (CGT) was effectief in het verminderen van alcoholgebruik en zelfmoordpogingen in één onderzoek onder jongeren, maar niet effectief in een ander onderzoek onder jongeren/volwassenen vergeleken met de gebruikelijke zorg. De onderzoekers concluderen dat geïntegreerde CGT mogelijk effectief is bij jongeren, dat DBT behulpzaam is bij alcoholproblemen bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis en dat online DBT effectief kan zijn voor een brede groep mensen waarin veel wordt gedronken. Echter is er, gezien het gebrek aan onderzoeken, geen sterk bewijs voor een algemene effectieve psychosociale interventie om alcoholconsumptie en suïcidaal gedrag te verminderen bij volwassenen met alcoholproblemen.

Alcohol and Alcoholism


Meer lezen over dit onderwerp