Nieuwsbericht

Systematische review: effect van binge drinken op brein activiteit van jongeren en jongvolwassenen

20 januari 2021

Wetenschappers van de University of Minho in Portugal hebben een systematische review uitgevoerd naar het effect van regelmatig binge drinken op de breinactiviteit van jongeren en jongvolwassenen (12-30 jaar). In totaal zijn 34 onderzoeken, waarvan 29 cross-sectionele onderzoeken en 5 cohortonderzoeken, met samen 1723 deelnemers geïncludeerd (zoekperiode 2000-2020). Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren die binge-drinken gelijk scoren op bepaalde gedragstesten als jongeren die niet binge drinken. Uit de elektro-encefalografie (EEG, hersenscan) blijkt echter dat ze daarvoor wel meer breinactiviteit nodig hebben en dat er meer middelen in de hersenen moeten worden ingezet om die vergelijkbare score te halen. De onderzoekers concluderen dat binge drinken een negatief effect heeft op de hersenactiviteit en dat er meer longitudinaal onderzoek nodig is om dit effect verder te duiden.

NeuroImage:Clinical


Meer lezen over dit onderwerp