Nieuwsbericht

Systematische review: denkbeelden van 50-plussers over eigen alcoholconsumptie

17 januari 2019

Britse wetenschappers van de universiteit van Newcastle onderzochten de denkbeelden van 50-plussers over alcoholconsumptie. In een systematische review werden 21 kwalitatieve studies onderzocht onder meer dan 1.500 volwassenen (50-90 jaar). Hieruit blijkt dat 50-plussers zichzelf zien als gecontroleerde en verantwoordelijke drinkers, ook als ze meer zijn gaan drinken bijvoorbeeld sinds hun pensioen. Alcoholconsumptie speelt voor hen vaak een grote rol in sociale activiteiten en vrijetijdsbesteding. De 50-plussers betrokken risico’s van alcoholgebruik niet op zichzelf, maar op zwaardere, problematische drinkers. Gewoonten rondom alcoholconsumptie zijn vaak moeilijk te veranderen onder deze doelgroep. Ze zien minder snel risico’s in hun eigen drinkgedrag. Volgends de onderzoekers moeten interventies inzetten op deze doelgroep die meer gaat drinken, maar die zichzelf ziet als verantwoordelijke drinker.

Age and ageing