Nieuwsbericht

Systematische review: de rol van alcoholgebruik en drinkpatronen bij socio-economische ongelijkheid in sterftecijfers

11 juni 2020

Onderzoekers van verschillende universiteiten uit Duitsland, Canada en Rusland hebben onderzoek gedaan naar de rol van alcoholgebruik en drinkpatronen bij socio-economische ongelijkheid in sterftecijfers. In totaal zijn 10 prospectieve cohortonderzoeken met bij elkaar opgeteld 400.000 deelnemers geïncludeerd  (zoekperiode: 2013 – 30 juni 2019, leeftijd: ouder dan 15 jaar). Gedurende de cohortonderzoeken hebben er 30.000 sterfgevallen plaatsgevonden waarvan 3.000 door alcoholgebruik. Uit deze review blijkt dat alcoholgebruik (met name zwaar drinken) tot 27% van de socio-economische ongelijkheid in de sterftecijfers verklaart. De onderzoekers concluderen dat als beleidsmakers socio-economische ongelijkheid in sterftecijfers willen aanpakken het beleid zich moet focussen op het terugdringen van zwaar drinken.

Lancet Public Health


Meer lezen over dit onderwerp