Nieuwsbericht

Systematische review: de relatie tussen alcoholconsumptie en verminderde werkprestatie

30 juli 2019

Er is een systematische review uitgevoerd naar de relatie tussen alcoholconsumptie en verminderde werkprestatie. In de review werden 26 cross-sectionele studies geïncludeerd waarin de relatie tussen alcoholconsumptie en werkprestatie is onderzocht. 77% van de studies vond een significant verband tussen alcoholconsumptie en verminderde werkprestatie: hoe meer alcoholconsumptie, hoe minder de werkprestatie. De onderzoekers zijn voorzichtig met het trekken van conclusies, aangezien 61% van de relaties in de onderzoeken van matige kwaliteit zijn. Wel geven zij op basis van de resultaten aan dat alcoholconsumptie in zekere mate van invloed kan zijn op de werkprestatie.

BMJ Open


Meer lezen over dit onderwerp