Nieuwsbericht

Systematische review: contextgerelateerde factoren die geassocieerd zijn met zwaar drinken

16 juli 2019

Onderzoekers uit Australië, Zwitserland en Nederland onderzochten welke contextgerelateerde factoren geassocieerd zijn met zwaar drinken. In de review werden 65 (event-level en event-based) studies geïncludeerd. Hieruit bleken de dagelijkse stemming, de dag van de week, de locatie en de kenmerken van de drinkgroep waarin iemand zich bevond belangrijke voorspellers te zijn van zwaar drinken. De richting en sterkte van deze verbanden zijn afhankelijk van onder meer geslacht, leeftijd en persoonlijkheid. De onderzoekers concluderen dat contextspecifieke factoren van invloed kunnen zijn op het drinkgedrag en dat onderzoek hiernaar kan bijdragen aan beter inzicht in redenen voor mensen om te drinken.

Plos One


Meer lezen over dit onderwerp