Nieuwsbericht

Systematische review: beschermende- en risicofactoren voor stoornis in het alcoholgebruik

2 december 2020

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen hebben een systematische review van meta-analyses uitgevoerd naar beschermende- en risicofactoren voor het ontwikkelen van een stoornis in het alcohol- of tabaksgebruik bij volwassenen. In totaal zijn 12 meta-analyses geïncludeerd met samen 241.300 deelnemers. Uit het onderzoek blijkt dat 1) het beschikbaar stellen van alcohol door ouders in de thuissituatie en 2) impulsiviteitskenmerken risicofactoren zijn voor een stoornis in het alcoholgebruik. Er werd geen overtuigend bewijs gevonden voor beschermende factoren. De onderzoekers concluderen dat er nog weinig goed onderzoek is gedaan naar beschermende en risicofactoren voor het ontwikkelen van een stoornis in het alcohol- en tabaksgebruik vergeleken met andere mentale stoornissen en dat er mogelijkheden zijn voor interventies bij ouders als het gaat om het beschikbaar stellen van alcohol in de thuissituatie.

Neuroscience and biobehavioural reviews


Meer lezen over dit onderwerp