Nieuwsbericht

Systematische review: barrières voor het gebruik van medicatie als behandeling voor volwassenen met een stoornis in het alcoholgebruik

28 september 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Canada hebben een systematische review uitgevoerd naar de barrières voor het gebruik van medicatie als behandeling voor volwassenen met een stoornis in het alcoholgebruik. In totaal zijn 23 kwalitatieve onderzoeken geïncludeerd. Hieruit blijkt dat de barrières voor het gebruik van medicatie kunnen worden samengevat in 3 thema’s: 1) te weinig kennis en zorgen over de effectiviteit en complexiteit van medicatiegebruik; 2) behandelfilosofie en stigma; en 3) toegang tot medicatie, geografisch en socio-economisch. De onderzoekers concluderen dat hoewel er goedgekeurde medicatie bestaat voor de behandeling van een stoornis in het alcoholgebruik, patiënten nog vaak barrières tegenkomen.

Gregory, C., Chorny, Y., McLeod, S. L., & Mohindra, R. (2021). First-line Medications for the Outpatient Treatment of Alcohol Use Disorder: A Systematic Review of Perceived Barriers. Journal of addiction medicine, 10.1097/ADM.0000000000000918. Advance online publication. https://doi.org/10.1097/ADM.0000000000000918