Nieuwsbericht

Systematische review: associatie tussen blootstelling aan alcoholmisbruik in het gezin en gezondheid en risicovol gedrag bij jongeren in lage- en middeninkomens landen

19 augustus 2020

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Verenigde Staten (VS) hebben een systematische review uitgevoerd naar de associatie tussen blootstelling aan alcoholmisbruik in het gezin en negatieve lichamelijke en psychische gezondheid en risicovol gedrag bij jongeren in lage- en middeninkomenslanden. In totaal zijn 43 onderzoeken (37 cross-sectionele , 3 case-control, 2 cohort en 1 mixed-methods onderzoeken) met samen 70.609 deelnemers uit 18 landen geïncludeerd (zoekperiode: 1990 tot april 2020). Uit dit onderzoek blijkt dat er enige associatie is tussen meer dan matig alcoholgebruik van ouders en mentale gezondheidsproblemen, gedragsproblemen, zelfverwonding en tienerzwangerschap bij jongeren. De onderzoekers concluderen dat toekomstig longitudinaal onderzoek zich dient te richten op het onderzoeken van het effect van de mate van ouderlijk alcoholgebruik op de lichamelijke en mentale gezondheid en het risicovol gedrag bij jongeren afkomstig uit verschillende culturen en socio-economische groepen.

Child Psychiatry & Human Development


Meer lezen over dit onderwerp