Nieuwsbericht

Systematische review: alcoholmisbruik in het huishouden en effecten op de hersenontwikkeling van kinderen in lage- en middeninkomenslanden

6 januari 2021

Wetenschappers van verschillende universiteiten in het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Verenigde Staten (VS) hebben een systematische review uitgevoerd naar alcoholmisbruik in het huishouden en het effect op de hersenontwikkeling van kinderen (0-12 jaar) in lage- en middeninkomenslanden. In totaal zijn 28 onderzoeken (18 cross-sectioneel, 5 case-control en 5 cohortonderzoeken) met samen 42.599 deelnemers geïncludeerd (zoekperiode tussen 1990 en 2020). Uit het onderzoek  blijkt dat alcoholmisbruik in het huishouden in lage- en middeninkomens landen geassocieerd is met gedragsproblemen, vertraagde cognitieve ontwikkeling en risicogedrag bij kinderen. De onderzoekers concluderen dat onderzoek naar de mechanismen die voor deze associatie zorgen nodig is om de associatie verder te duiden en mogelijk preventieve aanpakken te ontwikkelen.

Child Psychiatry & Human Development


Meer lezen over dit onderwerp