Nieuwsbericht

Systematische review: alcoholconsumptie en de relatie met hart- en vaatziekten, diabetes en sterfte bij volwassenen

24 augustus 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben een systematische review uitgevoerd naar de relatie tussen alcoholconsumptie en hart- en vaatziekten, diabetes en sterfte bij volwassenen. In totaal zijn 24 mendeliaanse randomisatie onderzoeken (een vorm van onderzoek waarbij variaties in genen worden gebruikt om het causale effect van risicofactoren op ziekte vast te stellen) geïncludeerd. Uit dit onderzoek werd geen associatie gevonden tussen alcoholconsumptie (op basis van genetische variatie) en hart- en vaatziekten of diabetes. Eén onderzoek vond een negatieve relatie tussen alcoholconsumptie en sterfte. De onderzoekers concluderen dat de wisselende kwaliteit van de onderzoeken het onmogelijk maakt om te concluderen of alcoholconsumptie een causale rol speelt in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, diabetes of sterfte aan alle oorzaken.

van de Luitgaarden, I., van Oort, S., Bouman, E. J., Schoonmade, L. J., Schrieks, I. C., Grobbee, D. E., van der Schouw, Y. T., Larsson, S. C., Burgess, S., van Ballegooijen, A. J., Onland-Moret, N. C., & Beulens, J. (2021). Alcohol consumption in relation to cardiovascular diseases and mortality: a systematic review of Mendelian randomization studies. European journal of epidemiology, 10.1007/s10654-021-00799-5. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10654-021-00799-5


Meer lezen over dit onderwerp