Nieuwsbericht

Systematische literatuurreview: neurocognitieve profielen bij mensen met het Foetal Alcohol Spectrum Disorder die in het criminele circuit zitten

4 december 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Canada en Taiwan hebben een systematische literatuurreview uitgevoerd naar de neurocognitieve profielen bij mensen met het Foetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) die in het criminele circuit zitten (zoekperiode tot januari 2021). Uit het onderzoek blijkt dat mensen met FASD die in het criminele circuit zitten vaker neurologische afwijkingen (bijv. intellectuele capaciteit, academische prestaties, uitvoerden functie taal-, motorische en levensvaardigheden) hebben dan vergelijkbare groepen. De onderzoekers concluderen dat er voorzichtigheid is geboden in het trekken van ferme conclusies, gezien de methodologische tekortkomingen van de review (bijv. inclusie van relatief weinig onderzoeken en confounding effecten door comorbiditeit bij deelnemers). Zij adviseren daarom dat er meer onderzoek nodig is die gebruik maken van grotere steekproeven en geschikte vergelijksgroepen. Meer zicht in de voorspellers van crimineel gedrag bij mensen met FASD kan helpen in vroegsignalering en het ontwikkelen van interventies.

Khalifa, N., Magee, T., Shirazi, S., Salman, S., Yang, C. C., & Mela, M. (2021). The neurocognitive profiles of justice involved people with foetal alcohol spectrum disorder: A systematic review. Behavioral sciences & the law.


Meer lezen over dit onderwerp