Nieuwsbericht

Systematische literatuurreview en meta-analyse: relatie tussen alcoholconsumptie en ziekteverzuim

27 januari 2022

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Scandinavië en Nederland hebben een systematische literatuurreview uitgevoerd naar de relatie tussen alcoholconsumptie en ziekteverzuim bij de werkzame beroepsbevolking.In totaal zijn 59 onderzoeken (17 cross-sectionele, 37 longitudinale en 5 experimentele studies) geïncludeerd (zoekperiode: 1980-2020), met in totaal 162 associaties tussen alcoholconsumptie en ziekteverzuim. Uit dit onderzoek blijkt dat 94 associaties een positieve relatie vonden tussen alcoholconsumptie en ziekteverzuim, waarvan er 66 gebaseerd waren op longitudinale data.

Daarnaast is er een meta-analyse (met acht studies) uitgevoerd, waaruit blijkt dat een verhoogd risico op ziekteverzuim eerder gevonden wordt in cross-sectionele studies en studies met zelfgerapporteerde data en -ziekteverzuim op korte termijn als uitkomstmaat. Deze review ondersteunt eerder bewijs over  de relatie tussen alcoholgebruik en ziekteverzuim. Tegelijkertijd laat de meta-analyse zien dat verschillende soorten studie designs (cross-sectioneel vs. longitudinaal), data (zelfgerapporteerd vs. geregistreerd) en ziekteverzuim (korte termijn vs. lange termijn) een grote invloed kunnen hebben op de uitkomsten van de studies.

S. Hashemi, N., Skogen, J. C., Sevic, A., Thørrisen, M. M., Rimstad, S. L., Sagvaag, H., ... & Aas, R. W. (2022). A systematic review and meta-analysis uncovering the relationship between alcohol consumption and sickness absence. When type of design, data, and sickness absence make a difference. PloS one, 17(1), e0262458.


Meer lezen over dit onderwerp