Nieuwsbericht

Systematisch review: neuropathie onder chronisch alcoholverslaafden

6 december 2018

Alcoholmisbruik kan leiden tot perifere neuropathie, een neurologische stoornis die leidt tot hevige, chronische pijn als gevolg van zenuwbeschadiging. Een systematisch review onderzocht verschillende facetten van de relatie tussen chronisch alcoholverslaafden en neuropathie. In totaal werden 87 studies geïncludeerd, waaronder case-control studies, cohort studies en gerandomiseerde trials. Hieruit blijkt dat de prevalentie van perifere neuropathie 46,3% is onder chronisch alcoholverslaafden. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van alcohol gerelateerde neuropathie is de totale dosis ethanol (1 standaardglas alcohol = 10 gr ethanol) die een persoon geconsumeerd heeft in zijn of haar hele leven. Andere factoren die ook invloed hebben zijn genetische achtergrond, mannelijk geslacht en het type alcoholische drank.

Journal of Neurology


Meer lezen over dit onderwerp