Nieuwsbericht

Systematisch review: effect van alcoholgebruik tijdens zwangerschap op spraakontwikkeling kind

6 december 2018

Een systematisch review onderzocht het effect van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van taal, spraak en communicatie van het kind. Zes longitudinale studies werden met elkaar vergeleken. In drie van deze studies werd een associatie gevonden tussen alcoholgebruik tijdens de zwangerschap en een vertraging in de ontwikkeling van de communicatievaardigheden van het kind tot 36 maanden. Daarnaast blijkt dat andere risicofactoren, zoals laag geboortegewicht of laag inkomen van ouders, ook invloed hebben op de taalontwikkeling van het kind.

Acta Neuropsychiatrica


Meer lezen over dit onderwerp