Nieuwsbericht

SWOV: vragenlijstonderzoek naar attitudes en meningen van Nederlandse weggebruikers

26 april 2022

In het internationale vragenlijstonderzoek E-Survey of Road users' Attitudes (ESRA2) is bekeken hoe weggebruikers (N=35.000 uit 32 landen wereldwijd, waaronder 20 Europese landen) aankijken tegen onder andere rijden onder invloed van alcohol en drugs. In totaal  deden 983 Nederlandse respondenten mee, waarvan 710 een autorijbewijs hadden. Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlandse automobilisten (9,1%) zich niet veel onderscheiden van het Europese gemiddelde (13,1%) wat betreft rijden onder invloed van alcohol of drugs. Wel blijkt dat Nederlandse automobilisten minder alcoholcontroles (10,3%) ondervinden dan de Europese automobilisten gemiddeld (18%). Bovendien zijn aan respondenten drie maatregelen voorgelegd die gericht zijn op (het verminderen van) rijden onder invloed van alcohol en drugs: een nul-limiet voor alle bestuurders, alleen voor beginnende bestuurders of een alcoholslot voor recidiverende bestuurders. Een meerderheid van de Nederlandse automobilisten was voorstander van de maatregelen, met het minste draagvlak voor een totaalverbod (64,9 procent). De onderzoekers concluderen dat de behoefte aan, of zorg om verkeersveiligheid in Nederland mogelijk wat is teruggelopen omdat er in het verleden al veel is bereikt. Dit betekent niet dat Nederlandse burgers niets meer willen op het gebied van rijden onder invloed van alcohol en drugs, maar wel dat ze kennelijk de nodige reserves hebben ten aanzien van verdere maatregelen.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid


Meer lezen over dit onderwerp