Nieuwsbericht

Strengere regels voor alcoholreclame in België

23 april 2019

Regels voor alcoholreclame in België worden per 2 september 2019 aangescherpt. Wie herhaaldelijk de regels overtreedt, riskeert een boete tot 10.000 euro. Dit staat in een convenant waarover de minister van Volksgezondheid een akkoord heeft bereikt met de Raad voor de Reclame, de Federatie Vinum et Spiritus (Belgische federatie van de sector wijn en gedistilleerde dranken) en de Federatie van Belgische Brouwers. Bij klachten over alcoholreclame wordt voortaan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geraadpleegd om het thema gezondheid een plek te geven in de beoordeling. Daarnaast moeten leden van Vinum et Spiritus en van de Brouwersfederatie op voorhand advies vragen bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) over nationale reclamecampagnes voor radio of televisie en over reclame in de bioscoop.

De Standaard


Meer lezen over dit onderwerp