Nieuwsbericht

Sportverenigingen met eigen kantine deels afhankelijk van alcoholverkoop

15 april 2021

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek gedaan naar de afhankelijkheid van sportverenigingen van inkomsten uit alcohol en ongezonde voeding. Hieruit blijkt dat sportverenigingen die een eigen kantine hebben grotendeels afhankelijk zijn van de inkomsten uit die kantine. Alcoholische dranken hebben ongeveer een aandeel van 40% van de inkomsten, voor ongezonde voeding is dit ongeveer 10%. Ook geven bestuurders van sportverenigingen aan dat alcoholconsumptie moeilijk weg te denken is uit de kantine. Ten slotte geeft 8% van de sportverenigingen aan dat sponsoring rondom alcohol en ongezonde voeding onmisbaar zijn, maar bij ten minste de helft van de verenigingen is dit soort sponsoring niet aan de orde. Nog een conclusie?

STAP


Meer lezen over dit onderwerp