Nieuwsbericht

Sociaal werker ziet en bespreekt problematisch alcoholgebruik eerder

28 november 2019

Uit een online enquête gehouden onder 236 sociaal werkers in Nederland blijkt dat zij problematisch alcoholgebruik nu sneller ter sprake brengen dan in 2015. Dit is te verklaren doordat deskundigen op het gebied van alcoholproblematiek actiever zijn gaan samenwerken. De meerderheid van de sociaal werkers (75%) kaart het onderwerp aan als ze vermoeden dat er alcoholproblematiek bij hun cliënten speelt en meer dan een derde (35%) doet dit zelfs bij iedereen. Sociaal medewerkers reageren ook op signalen van problematisch alcoholgebruik, zoals een alcoholgeur of dronkenschap. Twee derde vraagt bij deze signalen door naar het alcoholgebruik. Wel ondervinden sociaal werkers nog steeds knelpunten. Zo geven ze aan dat erkenning van het probleem lastig is bij cliënten en dat het vertrouwen in de verslavingszorg laag is. Ook een gebrek aan kennis en de samenwerking met de verslavingszorg worden soms als knelpunten aangegeven. De onderzoekers raden aan om verder te investeren in samenwerking met de verslavingszorg en om dit onderwerp op te nemen in het scholingstraject van sociaal werkers.

Artikel in het Vakblad Sociaal Werk ‘Sociaal werker helpt mee alcoholproblematiek terug te dringen’


Meer lezen over dit onderwerp