Nieuwsbericht

Simulatie-onderzoek: effect van alcoholinterventies op vrienden van de ontvanger van de interventie

7 april 2021

Wetenschappers van verschillende wetenschappelijke instellingen in de Verenigde Staten (VS) hebben een simulatie-onderzoek uitgevoerd naar het effect van alcoholinterventies op de vrienden van de ontvanger van de interventie bij jongeren (geef leeftijdsrange indien mogelijk). In dit onderzoek zijn sociale netwerken tussen jongeren en de effecten van een individuele alcoholinterventie op vrienden van de ontvanger van de interventie gesimuleerd gebaseerd op een bestaande meta-analyse over sociale netwerken van jongeren op het voorgezet onderwijs. Er werd hierbij gekeken naar sociale invloed (hoeveel effect heeft het drinkgedrag van anderen op het eigen drinkgedrag) en sociale selectie (hoeveel effect heeft het eigen drinkgedrag op het kiezen van vrienden). Deze variabelen werden in het simulatiemodel aangepast. De gemodelleerde deelnemers werden willekeurig toegewezen aan de interventiegroep of de controlegroep. Uit het onderzoek blijkt dat vrienden van een individu die een alcoholinterventie ontvangt minder drinkgedrag vertonen. Het effect was echter klein. De onderzoekers concluderen dat individuele alcoholinterventies een klein effect kunnen hebben op het drinkgedrag van vrienden. Om een groter effect te bereiken zouden vrienden ook blootgesteld moeten worden aan een individuele alcoholinterventie.

Psychology of addictive behaviours


Meer lezen over dit onderwerp