Nieuwsbericht

Scoping review: onderzoek nodig naar alcohol- en drugsgebruik onder lhbt’ers

24 maart 2020

Onderzoekers van verschillende universiteiten uit de Verenigde Staten (VS) hebben onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik onder lhbt’ers. In totaal zijn 181 onderzoeken geïncludeerd (periode 2000-2017, leeftijd 18+). Uit deze review blijkt dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar alcoholgebruik (voornamelijk problematisch) onder lhbt’ers. De meeste onderzoeken zijn uitgevoerd in de VS. Er is weinig onderzoek gedaan naar drugsgebruik onder lhbt’ers. Er zijn veel tekortkomingen in de gedane onderzoeken naar alcohol- en drugsgebruik onder lhbt’ers, aangezien de meeste studies een cross-sectioneel onderzoeksdesign hebben, gebruik maken van onrepresentatieve steekproeven en er een gebrek is aan effectiviteitsonderzoeken van interventies. Daarnaast zijn er hiaten in de kennis over dit onderwerp. De onderzoekers concluderen dat er meer gedegen onderzoek nodig is naar alcohol- en drugsgebruik onder lhbt’ers, met name in niet-westerse landen, zodat er interventies en beleidsmaatregelen kunnen worden ontwikkeld die problematisch alcohol- en drugsgebruik in deze groep kunnen verminderen.

PLoS One


Meer lezen over dit onderwerp