Nieuwsbericht

Schoolprogramma’s die medegefinancierd zijn door de alcoholindustrie bevorderen matig alcoholgebruik

3 februari 2022

Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk onderzochten drie schoolprogramma’s gericht op  alcoholgebruik en gerelateerde  gezondheidseffecten die door de alcoholindustrie zijn gefinancierd. De materialen van  deze programma’s worden aan scholen verstrekt via stakeholders  die financiering van de alcoholindustrie ontvangen. Uit dit onderzoek blijkt dat de door de alcoholindustrie gefinancierde  schoolprogramma’s de belangen van de industrie dienen en  matig alcoholgebruik bevorderen.

Het is van belang dat voorlichtingsmateriaal over alcoholgebruik onafhankelijk van de industrie wordt ontwikkeld, zodat  kinderen zelf (kritisch) leren nadenken over alcoholgebruik en de gezondheidseffecten ervan.

van Schalkwyk, M. C., Petticrew, M., Maani, N., Hawkins, B., Bonell, C., Katikireddi, S. V., & Knai, C. (2022). Distilling the curriculum: An analysis of alcohol industry-funded school-based youth education programmes. Plos one, 17(1), e0259560.


Meer lezen over dit onderwerp