Nieuwsbericht

Schade (harm) aan anderen door alcohol in Engeland

11 juni 2019

In een Britse cross-sectionele survey (N=980) is gekeken naar de prevalentie, frequentie en veroorzakers van schade (harm) aan anderen door alcoholgebruik. In totaal gaf 20.1% van de respondenten aan schade door alcoholgebruik van anderen te hebben ondervonden in de afgelopen 12 maanden; bij 4.6% was hierbij sprake van agressie. Schade is breed gedefinieerd en betreft niet alleen directe fysieke of materiële schade, maar bijvoorbeeld ook wakker worden gehouden door andermans alcoholgebruik. Schade werd meestal veroorzaakt door vrienden of vreemden. Onder andere een jongere leeftijd, risicovol drinken en alleenstaand zijn (versus jonge kinderen hebben) hingen samen met een hogere rapportage van schade door alcoholgebruik van anderen. De onderzoekers concluderen dat 1/5 van de Britse bevolking schade door alcoholgebruik ervaart en dat dit onder meer een negatief effect op de gezondheid kan hebben. Ze geven aan dat schade van drinken door anderen ook meegenomen zou moeten worden bij het maken van beleid.

BMJ Open


Meer lezen over dit onderwerp