Nieuwsbericht

Schade aan derden door alcoholgebruik

2 april 2019

Met registratiegegevens is de prevalentie van schade aan derden door alcoholgebruik in 2014 in Duitsland onderzocht. Er werd gekeken naar de volgende uitkomstmaten: Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) en Foetaal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) onder nieuwgeborenen; fatale verkeersongelukken en sterfgevallen door interpersoonlijk geweld. Onderzoekers vonden dat de prevalentie van respectievelijk FAS en FASD 41 en 177 kinderen per 10.000 nieuwgeborenen was in 2014. Verder werd geschat dat 1214 fatale verkeersongelukken waren veroorzaakt door alcoholgebruik door derden. Dit is 45,1% van alle fatale verkeersongelukken door derden in 2014. Ook vonden de onderzoekers dat 14,9% (55 sterfgevallen) van alle sterfgevallen door interpersoonlijk geweld het gevolg was van alcoholgebruik door anderen. De onderzoekers geven aan dat alcoholgebruik substantiële risico’s voor derden met zich meebrengt.

BMC Medicine


Meer lezen over dit onderwerp