Nieuwsbericht

RIVM: Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen

22 januari 2019

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een herziene versie van een rapport uit 2016 gepubliceerd waarin de kosten en baten van alcoholgebruik in Nederland zijn berekend. Hiervoor zijn cijfers over het jaar 2013 gebruikt. Als de kosten en baten van alcohol in 2013 worden opgeteld, waren de kosten ongeveer 2,3 tot 4,2 miljard euro. Daarnaast werd over een periode van 50 jaar onderzocht wat de verwachte invloed is van drie beleidsmaatregelen, namelijk accijnsverhoging, beperking van het aantal verkooppunten, en een totaalverbod op alcoholreclame- en sponsoring.

RIVM


Meer lezen over dit onderwerp