Nieuwsbericht

Rijden onder invloed neemt toe in veel regio’s in Nederland

7 april 2021

In Nederland is tussen 2017 en 2019 het aandeel bestuurders dat een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,5 % heeft toegenomen van 1,4% tot 2,3%. De grootste stijging vond plaats in de politieregio Rotterdam (van 1,7% naar 5,5%). Ook de regio’s Midden-Nederland (van 1,1% naar 2,5%) en Oost-Brabant (van 1,1% naar 2,5%) lieten een stijging zien. In Noord-Nederland was een lichte daling te zien: van 2% in 2017 naar 1,2% in 2019. Met name beginnende bestuurders gingen de fout in: 2,3% van hen blies meer dan 0,2% en 1,3% van hen blies meer dan 0,5%. De metingen (10.000 in totaal) zijn afkomstig uit fuikcontroles van de politie die via een aselecte steekproef worden uitgevoerd op weekendnachten tussen 22.00 en 4.00 uur.

STAP


Meer lezen over dit onderwerp