Nieuwsbericht

Review: relatie tussen familiegeschiedenis met stoornissen in gebruik van alcohol en hersenvolume

18 december 2018

Een review onderzocht de relatie tussen een familiegeschiedenis met stoornissen in gebruik van alcohol en afwijkend hersenvolume in bepaalde hersengebieden. De review vergeleek de resultaten van 15 studies onder 1.735 deelnemers. Hieruit bleek dat de resultaten inconsistent zijn. De relatie tussen een familiegeschiedenis met stoornissen in gebruik van alcohol en hersenvolume verschilt tussen de studies. Uit een aantal studies bleek wel dat het volume van de amygdala kleiner was in deelnemers met een familiegeschiedenis met stoornissen in gebruik van alcohol, maar ook dit resultaat was niet consistent in alle studies.

Alcoholism: Clinical and Experimental Research


Meer lezen over dit onderwerp