Nieuwsbericht

Review: relatie hartslagvariabiliteit en alcoholgebruik

18 december 2018

Hartslagvariabiliteit, de schommelingen in het interval tussen hartslagen, geeft inzicht in het functioneren van het autonome zenuwstelstel. Een review onderzocht de relatie tussen hartslagvariabiliteit en acuut en chronisch alcoholgebruik. In de review werden 33 trials geïncludeerd onder gezonde sociale drinkers, matig en zware drinkers zonder stoornissen in gebruik van alcohol en personen met stoornissen in gebruik van alcohol. Hartslagvariabiliteit in rust is lager bij personen met stoornissen in gebruik van alcohol dan bij gezonde personen. Na minstens vier maanden alcoholonthouding verbeterde de hartslagvariabiliteit in rust onder personen met stoornissen in het gebruik van alcohol. De reactieve hartslagvariabiliteit verbeterde langzamer dan de hartslagvariabiliteit in rust na alcoholonthouding.

Pharmacology, Biochemistry and Behavior


Meer lezen over dit onderwerp