Nieuwsbericht

Review: de effectiviteit van gezinsinterventies voor de preventie van alcoholgebruik onder jongeren

2 april 2019

In een review werd de effectiviteit van gezinsinterventies voor de preventie van alcoholgebruik onder jongeren onderzocht. 46 studies werden geïncludeerd (gerandomiseerde trials en geclusterde gerandomiseerde trials, N=39.822). Er werd geen interventie-effect gevonden op de prevalentie van drinken (drinken jongeren wel of niet) en de frequentie van drinken. Het effect van gezinsinterventies op de hoeveelheid alcoholgebruik was klein. De onderzoekers concluderen dat de grote heterogeniteit aan onderzoeken het moeilijk maakt conclusies te verbinden aan de resultaten. Ze pleiten voor aanvullend onderzoek.

Cochrane Library


Meer lezen over dit onderwerp