Nieuwsbericht

Registeronderzoek: verandering in consumptie van typen alcoholhoudende dranken in Zweden

12 mei 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen in Zweden hebben een registeronderzoek naar consumptie van verschillende typen alcoholhoudende dranken (bier, wijn en sterke dranken) uitgevoerd met data van de Swedish Alcohol Monitoring Survey (een maandelijkse vragenlijst) bij (jong)volwassenen (16-80 jaar). In totaal zijn 193.954 deelnemers tussen 2003 en 2018 geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er tussen 2003 en 2018 gemiddeld minder medium-sterkte bier (bier met een alcohol percentage tussen 2,25% en 3,5%) en sterke drank wordt gedronken als percentage van de totale consumptie. In 2003 waren deze categorieën samen goed voor 35,6% van de totale consumptie, in 2018 was dit nog maar 22,9%. De totale consumptie per hoofd van de bevolking nam in dezelfde periode af met 20% onder mannen en 10% onder vrouwen. Onder mannen wordt er meer normale bier gedronken (bier met meer dan 3,5% alcohol). Onder vrouwen nam de wijnconsumptie als percentage van de totale consumptie toe vergeleken met eerdere jaren. De onderzoekers concluderen dat de toegenomen consumptie van bier en wijn als percentage van de totale consumptie en de relatieve afname van de consumptie van sterke drank alcoholgerelateerde ziekte en -sterfte kan doen afnemen doordat deze minder alcoholhoudende dranken geassocieerd zijn met minder (gezondheids)schade dan sterke dranken.

Kraus, L., Seitz, N. N., Loy, J. K., Trolldal, B., & Törrönen, J. (2021). Has beverage composition of alcohol consumption in Sweden changed over time? An age-period-cohort analysis. Drug and alcohol review, 10.1111/dar.13297. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/dar.13297


Meer lezen over dit onderwerp