Nieuwsbericht

Register onderzoek: effect van alcoholbeleid op overlijdensrisico aan alle oorzaken in Litouwen

2 augustus 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Litouwen, Canada, Duitsland en Rusland hebben een register onderzoek uitgevoerd naar het effect van alcoholbeleid op het overlijdensrisico aan alle oorzaken in Litouwen na het in invoeren van strengere alcoholwetgeving in 2009 (toegenomen accijnsen, strengere wetgeving rijden onder invloed, alcoholreclame beperkingen). Data over sterfte in Litouwen aan alle oorzaken tussen 2001-2018 is verzameld uit registers per leeftijdsgroepen van 10 jaar (20-29, 30-39, etc.). Uit dit onderzoek blijkt dat de alcoholrestricties die in werking traden in 2009 en later in 2017 (nog hogere accijnsen, verkoopbeperkingen) een vermindering in de sterfte aan alle oorzaken tot gevolg had in de groepen 20-29 en 30-39. Het effect bleef overeind na controle voor andere factoren zoals de staat van de economie. De onderzoekers concluderen dat alcoholbeleid op zichzelf een effect kan hebben op de sterfte aan alle oorzaken met name onder jongvolwassenen.

Tran, A., Manthey, J., Lange, S., Jiang, H., Štelemėkas, M., Liutkutė-Gumarov, V., Meščeriakova-Veliulienė, O., Petkevičienė, J., Radišauskas, R., Telksnys, T., & Rehm, J. (2021). Alcohol control policies add to secular trends in all-cause mortality rates in young adults. Scientific reports, 11(1), 15127. https://doi.org/10.1038/s41598-021-94562-1


Meer lezen over dit onderwerp