Nieuwsbericht

Prospectief cohortonderzoek: risico-gebaseerd algoritme dat stoornissen in het alcoholgebruik bij studenten voorspelt

25 maart 2021

Wetenschappers van verschillende wetenschappelijke instellingen in België, Mexico, Spanje, Australië, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten (VS) hebben een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd en op basis daarvan een risico-gebaseerd algoritme (een rekenkundige formule die op basis van beschikbare factoren een uitkomst voorspelt) ontwikkeld met als doel om stoornissen in het alcoholgebruik bij eerstejaars studenten te voorspellen. In totaal zijn 5.848 deelnemers geïncludeerd in het onderzoek. De Alcohol Use Disorder Identifcation Test  (AUDIT) is gebruikt om de incidentie van een stoornis in het alcoholgebruik vast te stellen. Binnen de groep van 10% van alle studenten die volgens het algoritme het hoogste risico liepen kwamen 55% van vastgestelde gevallen van een stoornis in het alcoholgebruik voor. De belangrijkste voorspellende variabelen voor een stoornis in het alcoholgebruik waren man zijn, een stukgelopen relatie, problematisch alcoholgebruik (zie begrippenlijst) en het alcoholgebruik bij het begin van de studie. De onderzoekers concluderen dat uit elke 5 gevallen van een stoornis in het alcoholgebruik er 4 kunnen worden voorkomen als problematisch alcoholgebruik bij aanvang van de studie kan worden aangepakt. Het screenen van studenten bij de start van een studie kan helpen bij het beter inzetten van selectieve/geïndiceerde interventies om een stoornis in het alcoholgebruik bij studenten te voorkomen.

European Child & Adolescent Psychiatry


Meer lezen over dit onderwerp