Nieuwsbericht

Prospectief cohortonderzoek: leeftijd van eerste alcoholintoxicatie en psychiatrische aandoeningen bij jongvolwassenen

25 maart 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Finland en Australië hebben een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd naar de leeftijd waarop een eerste alcoholintoxicatie plaatsvindt en de aanwezigheid van psychiatrische aandoeningen bij jongvolwassenen (jongeren van 15-16 jaar zijn gevolgd tot ze 33 jaar waren). De aanwezigheid van psychiatrische aandoeningen was vastgesteld met registerdata. In totaal zijn 6.290 deelnemers geïncludeerd in het onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat een vroege leeftijd waarop een eerste alcoholintoxicatie plaatsvindt (<12 jaar of 13-14 jaar) gerelateerd is aan het hebben van een stoornis in het middelengebruik op jongvolwassen leeftijd. Verder is een alcoholintoxicatie voor 12 jaar geassocieerd met het hebben van een psychiatrische aandoening en/of een stemmingsstoornis op jongvolwassen leeftijd. De onderzoekers concluderen dat de leeftijd waarop een eerste alcoholintoxicatie plaatsvindt geassocieerd is met een stoornis in het middelengebruik of een andere psychiatrische aandoening. Het uitstellen van de leeftijd waarop een eerste alcoholintoxicatie plaatsvindt moet onderdeel zijn van preventieve interventies.

Addictive Behaviours


Meer lezen over dit onderwerp