Nieuwsbericht

POH’s-GGZ in de huisartspraktijken en het aantal diagnoses van chronisch en acuut alcoholmisbruik

17 april 2019

Sinds 2008 beschikken steeds meer huisartsenpraktijken over een POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg). Wetenschappers uit Maastricht, Groningen en Tilburg hebben onderzocht of de aanwezigheid van een POH’s-GGZ effect gerelateerd is aan het aantal diagnoses van chronisch en acuut alcoholmisbruik. Zij gebruikten hiervoor data van het NIVEL van 2011 tot 2013 van 155 huisartspraktijken. De onderzoekers vonden een significante daling van het aantal diagnoses van chronisch en acuut alcoholmisbruik. Zij vonden echter geen verband tussen deze daling en het al dan niet aanwezig zijn van een POH-GGZ. De introductie van de POH-GGZ lijkt dus niet gerelateerd aan een toename van het aantal diagnosen alcoholmisbruik. De onderzoekers stellen dat dit mogelijk komt omdat POH’s-GGZ barrières ervaren in het bespreken van het alcoholgebruik met patiënten en dat andere mentale gezondheidsproblemen voorrang krijgen boven alcoholmisbruik.

BMC Family Practice


Meer lezen over dit onderwerp