Nieuwsbericht

Onderzoek nulmeting prijsacties in Nederland naar de Tweede Kamer

22 april 2021

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) zijn een aantal onderzoeken gedaan op het thema problematisch alcoholgebruik. Eén van die onderzoeken is een nulmeting naar prijsacties op alcoholhoudende dranken welke recent, gebundeld met andere onderzoeken, naar de Tweede Kamer is gestuurd. In de nieuwe Alcoholwet is opgenomen dat prijsacties van meer dan 25% op alcohol voor gebruik elders verboden zijn. Uit deze nulmeting blijkt dat alle landelijke supermarkten, slijterijen en grote webshops prijsacties op alcohol voeren. De gemiddelde korting varieert tussen 14% en 25%. Toch zijn er ook supermarkten en slijterijen die prijsacties op alcohol hebben waarbij er meer dan 25% korting wordt gegeven. Het gaat om ongeveer een kwart van alle prijsacties. Consumenten geven aan dat wanneer de hoge kortingen worden afgeschaft ze minder (vaak) alcohol zullen kopen. In 2023 wordt een effectonderzoek uitgevoerd om te kijken of deze maatregel daadwerkelijk leidt tot ander koopgedrag.

STAP