Nieuwsbericht

Onderzoek naar naleving leeftijdsgrens in Nederlandse slijterijketens

23 oktober 2018

Een studie onderzocht de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar onder drie Nederlandse slijterijketens en de verschillen tussen winkeleigenaren. Het onderzoek bestond uit een combinatie van interviews met drie hoofdkantoor managers, vragenlijsten onder 372 winkeleigenaren en 387 mystery shopping aankopen. Uit de resultaten blijkt dat winkeleigenaren die het idee hebben dat het risico op inspectie hoog is, vaker naar de ID van de koper vragen dan winkeleigenaren die het risico op inspectie laag inschatten. Daarnaast was de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar hoog onder deze winkeleigenaren. De auteurs van het onderzoek benadrukken dat controle maatregelen kunnen leiden tot hogere nalevingspercentages van de leeftijdsgrens.

The International Journal of Drug Policy