Nieuwsbericht

Onderzoek naar matig alcoholgebruik vroegtijdig gestaakt wegens belangenverstrengeling

29 juni 2018

De MACH-studie zou het effect van alcohol op het ontstaan van hart- en vaatziekten onderzoeken door het vergelijken van de consumptie van één glas alcohol per dag met geen alcoholconsumptie onder 7.800 deelnemers. De NIH, the National Institutes of Health in de V.S., heeft aangegeven te stoppen met de financiering van deze studie. De studie werd deels gefinancierd door drankproducenten. NIH-wetenschappers zouden direct contact gezocht hebben met producenten over de financiering van dit onderzoek, wat niet mag volgens de NIH-richtlijnen. Daarnaast bleek dat vooraf in e-mails al werd gesproken over de beoogde uitslag van het onderzoek, namelijk dat het onderzoek moest uitwijzen dat matig alcoholgebruik een gunstig effect zou hebben op hart- en vaatziekten.

National Institutes of Health