Nieuwsbericht

Onderzoek naar de causale relatie tussen depressie, alcoholafhankelijkheid en alcoholconsumptie

17 april 2019

Een grootschalige genetische studie heeft de relatie tussen depressie, alcoholafhankelijkheid en alcoholconsumptie (frequentie en hoeveelheid) onderzocht. De onderzoekers vonden een positieve genetische correlatie tussen depressie en alcoholafhankelijkheid. Ook vonden ze een positief genetische correlatie van consumptiehoeveelheid met alcoholafhankelijkheid en depressie. Daarnaast vonden zij een negatieve correlatie van frequentie van drinken met depressie. De onderzoekers geven aan dat dit uit eerdere onderzoeken ook naar voren komt; depressie zou genetisch positief gecorreleerd zijn aan problematisch alcoholgebruik (alcoholafhankelijkheid en consumptiehoeveelheid), maar negatief aan frequentie van drinken. De onderzoekers zijn van mening dat het belangrijk is om de onderliggende mechanismen te onderzoeken die ten grondslag liggen aan de comorbiditeit van depressie en alcoholafhankelijkheid om gerichtere interventies en preventiemethoden te kunnen ontwikkelen.

Psychological Medicine


Meer lezen over dit onderwerp