Nieuwsbericht

Nieuwe cijfers sterfte door alcoholgebruik in Nederland

10 november 2020

Volgens nieuwe cijfers uit de Global Burden of Disease study (GBD) van het Institute for Health Metrics and Evaluation 2019 zijn er in dat jaar ruim 8300 sterfgevallen in Nederland (mede) toe te schrijven aan alcohol. Van deze 8300 zijn er rond de 3500 toe te schrijven aan kanker (met name darmkanker, slokdarmkanker en borstkanker). Daarnaast draagt alcohol bij aan sterfte aan bepaalde hart- en vaatziekten en aan ziekten van de lever. Ook draagt alcohol bij aan sterfte door gevolg van met alcoholgebruik samenhangende longinfecties en tuberculose. Daarnaast is alcohol een risicofactor voor dodelijke ongevallen, zelfverwonding, zelfdoding en geweld. Deze cijfers van het GBD zijn fors hoger dan een recente RIVM-schatting uit 2017. In die schatting kwam het RIVM uit op 1900 Nederlandse alcoholdoden van 20 jaar en ouder waarbij gebruik wordt gemaakt van de cijfers van het CBS terwijl IHME voor het GBD-onderzoek gebruikt maakt van cijfers van de mortality database van de Wereldgezondheidsorganisatie.

STAP


Meer lezen over dit onderwerp