Nieuwsbericht

Nieuwe Alcoholwet treedt in werking

1 juli 2021

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in werking getreden. De nieuwe Alcoholwet vervangt de Drank- en Horecawet (DHW) en brengt op een aantal punten belangrijke veranderingen met zich mee. Zo worden prijsacties van meer dan 25% door supermarkten, slijterijen en webshops verboden. Ook wordt het strafbaar voor volwassenen om alcohol te bestellen en die door te geven aan minderjarigen. Ook de verkoop op afstand wordt strenger geregeld: sterke drank mag voortaan niet meer in webshops worden verkocht die ook andere producten verkopen. Gemeenten kunnen de minimum oppervlakte eis voor horecalokaliteiten verhogen en bepaalde gebieden aanmerken als alcohol overlastgebied waarin aanvullende verkoopbeperkingen voor alcohol kunnen worden ingesteld. Voor een overzicht van de belangrijkste veranderingen zie het item‘de nieuwe Alcoholwet’. De nieuwe wet is geschreven in het kader van het Nationaal Preventieakkoord met als doel om problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een PR toolkit gemaakt met daarin de kernboodschap, quotes van experts, het persbericht en campagnematerialen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Meer lezen over dit onderwerp