Nieuwsbericht

Nieuwe Alcoholwet halfjaar vertraagd

19 november 2020

Tijdens een Kamerdebat op 16 november 2020 kondigde de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, aan dat de nieuwe Alcoholwet een half jaar later zal ingaan dan gepland: op 1 juli 2021. In de nieuwe wet die de huidige Drank en Horecawet vervangt, wordt onder meer vastgelegd dat op het kopen van alcohol voor minderjarigen in de horeca een boete komt te staan. Daarnaast komt er meer controle op de leeftijdsgrens bij online bestellingen van alcohol die leveren aan huis. Ook worden prijsacties met alcohol aan banden gelegd, die mogen voortaan niet hoger zijn dan 25% van de prijs. De nieuwe wet borduurt voort op het Nationaal Preventie-akkoord met als doel om overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik terug te dringen.

Het Parool


Meer lezen over dit onderwerp