Nieuwsbericht

Nieuw wetsvoorstel om mengvormen te legaliseren

15 juni 2018

Kamerlid Ziengs (VVD) heeft op 6 juni 2018 een voorstel ingediend voor een wijziging van onder andere de Drank- en Horecawet in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules. De Drank- en Horecawet krijgt een nieuwe categorie voor winkels: het gemengd kleinhandelsbedrijf (art 1, lid 3). Deze winkels kunnen met een vergunning alcohol gaan verkopen. Zo zouden kledingzaken en kappers hun klanten een wijntje mogen schenken. Meerdere gemeenten hebben al met deze formule geëxperimenteerd. Een meerderheid van de Tweede Kamer toonde zich positief over de initiatiefwet. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid is geen voorstander van het plan.

Voorstel wetswijziging kamerlid Ziengs