Nieuwsbericht

Nederlandse jonge kinderen (4-8 jaar) weten steeds meer over de situaties waarin volwassenen alcohol drinken

30 december 2019

Wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Trimbos-instituut hebben een longitudinaal onderzoek uitgevoerd naar de kennis die 4-8 jarigen (N=329) hebben over de situaties waarin volwassenen alcohol drinken (drinknormen) en of deze toenemen over een periode van drie jaar. De kinderen kregen tekeningen van volwassenen te zien in 18 verschillende situaties. Vervolgens kregen zij de opdracht om bij de volwassenen in de tekeningen aan te geven wat zij dachten dat zij zouden drinken. Uit het onderzoek bleek dat de kinderen vaker alcoholhoudende drankjes aan volwassenen in de veronderstelde gepaste situaties (bv. op een feestje) geven dan aan volwassenen in de veronderstelde ongepaste situaties (bv. in de auto). Deze kennis over drinknormen neemt toe naarmate de kinderen ouder worden. Bovendien wordt deze kennis voorspeld door ouderlijke percepties over wat gepaste en ongepaste situaties zijn voor volwassenen om alcohol te drinken. De onderzoekers concluderen dat de resultaten kunnen bijdragen om te achterhalen hoe vroeg alcoholpreventie ingezet dient te worden.

Alcohol and Alcoholism