Nieuwsbericht

Nederlanders met een migratieachtergrond drinken minder en hebben een lagere kans op een stoornis in het gebruik van alcohol

30 december 2019

Wetenschappers van verschillende universiteiten in Nederland hebben het drinkgedrag Nederlanders met verschillende migratieachtergronden (of zonder) in Amsterdam onderzocht. In totaal hebben 23.924 deelnemers uit het HELIUS onderzoek de (online) vragenlijst ingevuld. Hieruit blijkt dat Nederlanders zonder migratieachtergrond meer en vaker drinken dan Nederlanders met een migratieachtergrond. 81.4% van Nederlanders zonder migratieachtergrond gaf aan regelmatig alcohol te drinken vergeleken met Nederlanders met een: a) Turkse achtergrond (11,8%); b) Marokkaanse achtergrond (4,1%); c) Afrikaans-Surinaamse achtergrond (38,6%); d) Zuid-Aziatisch-Surinaamse achtergrond (31%) en e) Ghanese achtergrond (25%). Verder hadden Nederlanders zonder een migratieachtergrond en met een Marokkaanse achtergrond de grootste kans op een stoornis in het gebruik van alcohol. De onderzoekers concluderen dat alcoholproblematiek groter is onder Nederlanders zonder migratieachtergrond dan onder Nederlanders met een migratieachtergrond.

European Addiction Research


Meer lezen over dit onderwerp