Nieuwsbericht

Natriumoxybaat effectief voor zeer zware drinkers

8 augustus 2018

Aangezien de huidige beschikbare medicatie voor terugvalpreventie en het minderen van alcoholconsumptie bij patiënten die zeer zwaar drinken slechts beperkt effectief is, is er dringend behoefte aan andere effectieve behandelingen. Dit artikel beschrijft een meta-analyse waarin alle bekende Europese data over de effecten van natriumoxybaat (natrium zout van GHB) worden geanalyseerd. Het blijkt dat natriumoxybaat in vergelijking met een placebo ongeveer zeven keer zo vaak het alcoholgebruik van zware drinkers doet verminderen of stoppen. De bijwerkingen zijn zeer beperkt. Het middel wordt al jaren in Italië en Oostenrijk in de klinische praktijk gebruikt.

Addiction Biology