Nieuwsbericht

Narrative review: lessen uit eerdere crisissen m.b.t. het effect van de COVID-19-pandemie op de alcoholconsumptie

2 februari 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen in Brazilië hebben een korte narratieve review uitgevoerd naar eerdere crisissen in de 21ste eeuw om zicht te krijgen in het mogelijk effect van de huidige COVID-19-pandemie op de alcoholconsumptie. In totaal zijn 33 onderzoeken (15 cohortonderzoeken, 13, case-control 3 retrospectieve cohort onderzoeken en 2 meta-analyses) geïncludeerd over een aantal crisissen: de aanval op het World Trade Center (5 onderzoeken), economische recessies (13 onderzoeken), SARS-epidemie in China in 2002-2004 (4 onderzoeken) en de wereldwijde financiële crisis in 2008 (11 onderzoeken). Uit dit onderzoek blijkt dat toenames in alcoholgebruik na crisissen deels door een toename in angstgevoelens, depressieve symptomen en Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) worden veroorzaakt. Ook man zijn, jong zijn en single zijn lijken risicofactoren te zijn om riskant drinkgedrag te ontwikkelen nadat een crisis voorbij is. Daarnaast lijken nauw betrokken zijn bij de crisis (bijv. hulpverlening) of blootgesteld zijn aan de crisisomstandigheden risicofactoren te zijn voor een toename in de alcoholconsumptie. De onderzoekers concluderen dat lessen uit crisissen uit het verleden ook nu nuttig kunnen zijn om gezondheidsbeleid te ontwikkelen die de mentale gezondheid, waaronder alcoholgebruik, van mensen kan beschermen.

Frontiers in Psychiatry


Meer lezen over dit onderwerp