Nieuwsbericht

Modelberekening van impact verhoogde belastingtarieven alcohol op alcoholconsumptie en geweld

4 maart 2019

Amerikaanse wetenschappers berekenden met een model wat de impact kan zijn van het verhogen van belastingtarieven voor alcohol op alcoholconsumptie en geweld. Het model is gebaseerd op de stad New York, op een volwassen populatie van 18-64 jaar in het jaar 2000. De data in het model is, waar mogelijk, afkomstig uit New York. Uit de berekeningen blijkt dat een verhoging van de belasting met 10% het percentage zware drinkers verlaagt van 12,2% naar 9,6%. Personen met een laag inkomen worden meer beïnvloed door een belastingverhoging dan mensen met een hoog inkomen. Bij een belastingverhoging van 10% neemt alcoholgerelateerde doodslag af van 3,22 doodslagen per 1000.000 naar 2,40 per 1000.000.

Addiction


Meer lezen over dit onderwerp